Terug naar boven

De producten zijn ook gecertificeerd door onafhankelijke instellingen. Veel nationale en internationale labels focussen op thema’s als gezondheid, veiligheid en milieu-impact. Sommige houden globaal rekening met alle, andere met enkele van deze kwesties.

Vitra beslist welke normen en labels relevant zijn voor elk afzonderlijk product, in functie van de toepassing en het gebruik ervan.

BIFMA
BIFMA is het Noord-Amerikaanse equivalent van het Europese GS-label en waarborgt de veiligheid en duurzaamheid van meubels op hoog niveau.

Der Blaue Engel
Het label Der Blaue Engel is het eerste en oudste milieukeurmerk wereldwijd voor milieuvriendelijke producten en diensten. Dit label promoot milieubescherming en consumentenveiligheid. Het wordt alleen toegekend aan producten en diensten die ecologisch verantwoord zijn in brede zin.

EcoVadis
EcoVadis runt een samenwerkingsplatform dat beoordeelt of leveranciers in mondiale toeleveringsketens hun maatschappelijke verantwoordelijkheid als bedrijf nemen. Vitra is lid sinds 2014 en wordt jaarlijks opnieuw geëvalueerd volgens een gedetailleerd beoordelingsproces. In 2018 kreeg Vitra opnieuw het Ecovadis Gold-label toegekend.

GREENGUARD Gold
Het internationaal erkende label GREENGUARD werd in 2001 ontwikkeld door het GREENGUARD Environmental Institute. Het heeft tot doel de menselijke gezondheid en levenskwaliteit te beschermen door de blootstelling aan verontreinigende stoffen te beperken en de kwaliteit van de binnenlucht te verbeteren. GREENGUARD Gold-gecertificeerde producten kunnen bijdragen tot de milieucertificering van gebouwen. De meeste Vitra-producten voldoen aan de criteria van het hoogste GREENGUARD-certificeringsniveau.

GS-label (geteste veiligheid)
Het Europese GS-label wordt uitgereikt aan producten die voldoen aan productveiligheidsvoorschriften van nationale en internationale normen en de geldende technische normen. Het label waarborgt dat een product geen schade veroorzaakt bij gebruik en evalueert of zijn componenten gezondheidsrisico’s opleveren.

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)
LEED is een gevestigd Amerikaans evaluatiesysteem voor duurzaam bouwen. Het leidt tot gezonde, uiterst efficiënte en economische groene gebouwen. Er bestaan certificatiemodellen met diverse niveaus, criteria en beoordelingssystemen voor categorieën zoals de kwaliteit van het binnenklimaat, materialen en middelen, duurzame sites enz.

REACH, RoHS en TSCA
De Europese chemicaliënverordening REACH sluit kinderarbeid uit en promoot milieubescherming. Vitra streeft deze doelstellingen na door materialen bijna uitsluitend in Europa aan te kopen en laat zichzelf testen door externe instellingen.

RoHS staat voor 'restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment' en beschermt de menselijke gezondheid en het leefmilieu door bepaalde substanties te vermijden.

De Californische standaard TSCA Title VI beperkt het potentieel schadelijke gas formaldehyde in producten aangekocht in Californië.

‘Sicher mit System' (systematische veiligheid)
Vitra stelt de hoogste eisen aan elk type werkplek in de onderneming. Het kwaliteitslabel 'Sicher mit System' (systematische veiligheid), toegekend door de ongevallenverzekering van werkgevers, waarborgt gezonde, veilige werkomstandigheden op alle afdelingen en elk moment.

Brandbescherming
Om ervoor te zorgen dat meubels brandveilig zijn, moeten ze voldoen aan diverse ontvlambaarheids- en brandgedragsnormen in functie van hun beoogde plaats van gebruik.