Terug naar boven

Distributed Work

Na het experiment met telewerken van het afgelopen jaar zijn veel bedrijven op zoek naar begeleiding bij het implementeren van een model dat werkt voor hun organisatie en hun personeel. Elk gedistribueerd model – of het nu volledig op dezelfde locatie, hybride of volledig op afstand is – brengt een reeks designproblemen met zich mee voor thuis en op kantoor. In onze nieuwe e-paper delen we Vitra’s eigen model, samen met de laatste onderzoeken en beste werkwijzen van visionaire leiders, individuen en ambitieuze organisaties.

Distributed Work

E-Paper 05

Wat voor een impact heeft de verschuiving naar een gedistribueerd werkmodel op de middellange tot lange termijn op bedrijven en organisaties gehad die door het uitbreken van de pandemie in gang is gezet? Dit was de centrale vraag die we op 11 maart tijdens de Vitra-sessie over ‘Distributed Work’ hebben onderzocht. Met bijdragen van ontwerpers, visionaire leiders en industriële experts is gebleken dat het evenement een groot succes was en werd de toon gezet voor de komende sessies.

Voor meer diepgaande analyses en inzichten over het thema ‘Distributed Work’ download u de laatste editie van onze e-paper, met diepgaande essays, inspirerende interviews met visionaire en businessleiders, wetenschappelijke bevindingen, nuttige ruimtelijke oplossingen en nog veel meer inspirerende content.

DOWNLOAD DE E-PAPER

Het herontwerpen van werk en ruimtelijke interacties

Gedistribueerd werk kan in verschillende gradaties in bedrijven worden uitgevoerd. Hier spelen de bestaande organisatiestructuur, de aspiraties van de medewerkers, de functies die zij bekleden met de bijbehorende taken en de bedrijfscultuur een belangrijke rol. Werkgevers moeten de structuur van hun organisatie en de taken van hun medewerkers onder de loep nemen om te beoordelen welk gedistribueerd model het beste kan werken voor hun bedrijf en hun medewerkers. Veel fysieke of handmatige activiteiten alsook activiteiten die het gebruik van vaste apparatuur vereisen, kunnen niet op afstand worden uitgevoerd. Hieronder vallen bijvoorbeeld zorgverlening, het bedienen van machines, het gebruik van laboratoriumapparatuur en het verwerken van transacties met klanten in winkels. Dit in tegenstelling tot activiteiten die gemakkelijker op afstand kunnen worden verricht zoals informatie verzamelen en verwerken, communiceren met anderen, lesgeven en adviseren en gegevens coderen.

Vijf redenen waarom gedistribueerd werk een blijver is

Tussen mei en november 2020 werd in de loop van meerdere covid-19-golven een enquête gehouden onder 22.500 werkende Amerikanen (Barrero, Bloom & Davis, 2021) om de evolutie van thuiswerkregelingen tijdens de lockdownfase en daarna te analyseren. De bevindingen wijzen erop dat het aantal mensen dat thuis werkt weliswaar is gedaald, maar dat het percentage dat op de werkplek werkt nog altijd ver onder het niveau van voor de pandemie ligt. De werknemers in de studie melden dat hun werkgevers verwachten dat zij 22% van alle betaalde dagen thuis werken, wat neerkomt op een stijging met 50% in vergelijking met de periode vóór de pandemie. Men ziet een algemene mentaliteitsverandering wat betreft het werken op afstand.

Bedrijven konden evalueren hoe goed thuiswerken heeft gewerkt voor hun hele organisatie.
Uit meerdere enquêtes blijkt dat de meeste bedrijven en medewerkers in 2020 met thuiswerken positieve ervaringen hebben opgedaan en dat deze beter waren dan verwacht.
Er zijn aanzienlijke investeringen gedaan in uitrusting en infrastructuur om thuiswerken te vergemakkelijken.
De gemiddelde medewerker heeft meer dan 14 uur en ongeveer 600 dollar geïnvesteerd in uitrusting en infrastructuur om thuiswerken te vergemakkelijken, terwijl bedrijven fors hebben geïnvesteerd in back-end informatietechnologieën en uitrusting om thuiswerken te ondersteunen.
Medewerkers zullen minder geneigd zijn om deel te nemen aan sommige werkgerelateerde sociale activiteiten uit het leven van voor de pandemie.
De angst voor persoonlijke nabijheid zal na de pandemie waarschijnlijk tot op zekere hoogte blijven bestaan. Medewerkers zullen waarschijnlijk de metro, overvolle liften en etentjes binnen in restaurants willen blijven vermijden.
De innovatiesnelheid voor technologieën die werken op afstand vergemakkelijken, is versneld.
Thuiswerken heeft de markt voor communicatieapparatuur en software een impuls gegeven en heeft onderzoek en innovatie gestimuleerd.
Het stigma van werken op afstand vervaagt.
De perceptie van thuiswerken is sinds de pandemie verbeterd. Zowel werkgevers als medewerkers zijn nu meer bereid om eraan deel te nemen.

Verbinding verliezen

Het perspectief vanuit de koffieautomaat gezien over het gebrek aan toevallige ontmoetingen tijdens de lockdown.

Er werd veel nadruk gelegd op medewerkers tijdens de lockdown en hoe goed ze het zonder kantoor konden stellen. Maar wat gebeurde er met de voorwerpen die we op kantoor achterlieten? De koffieautomaat was meer dan alleen een drankautomaat, het was een plek voor spontane ontmoetingen op sociaal gebied, een plek waar we tussen de vergaderingen door onze directeur tegen het lijf liepen , waar we een collega tegenkwamen die net terug was van zwangerschapsverlof, het was de plaats waar we na de vakantie onze ‘vaste relaties op het werk’ weer ontmoetten of een nieuw project van een andere afdeling leerden kennen. We hebben onze koffiemachines zeker gemist. Maar hoe goed deden ze het zonder ons?


Consulting & Planning Studio

De Vitra Consulting & Planning Studio heeft tientallen jaren ervaring en biedt adviesdiensten en hulpmiddelen om partners, besluitvormers en medewerkers te helpen hun kantoren te heroverwegen en om te vormen tot toekomstbestendige werkomgevingen. Een beproefd proces levert de basis voor een interieur op maat. Onze teams adviseren u over hoe u uw kantoren opnieuw kunt uitvinden en verbeterde werkervaringen voor uw hele organisatie kunt ontwerpen. Centraal staan daarbij de behoeften van uw medewerkers.


Ontdek onze e-paper over de toekomst van gedeelde ruimtes