Terug naar boven

De bekende uitspraak "een goede balans tussen werk en privé" leidde er eerst en in verband met de digitalisering toe dat werk steeds meer doorsijpelde naar het privéleven. Nu is er sprake van een kentering en slaat de balans door naar de andere kant met een wens voor een beter en prettiger privéleven.

Voor snelle, soepele processen zijn beweging en dynamiek noodzakelijk. Dit leidt tot nieuwe werkprocessen, nieuwe werkomgevingen, nieuwe eisen aan bureaustoelen. Toch is en blijft langdurig zitten statistisch gezien het grootste gevaar voor de gezondheid - hetgeen het belang van een goede bureaustoel nog sterker benadrukt.

Ongeacht of een medewerker een bureaustoel kort of lang gebruikt: met doordachte ontwerpen en functies zorgt Vitra ervoor dat uw medewerkers op een gezonde manier kunnen zitten.

REGISTREER JE HIER OM DE BROCHURE TE DOWNLOADEN
Ontdek de Task Chairs