Privacy-beleid

Who we are: Persoonsgegevens die u ons verschaft via een Vitra-website, worden verzameld, opgeslagen, gebruikt en verwerkt door Vitra AG, Klünenfeldstrasse 22, 4127 Birsfelden, Basel-Landschaft, Zwitserland.

Persoonlijke gegevens, een vertrouwelijke aangelegenheid: Wij beschouwen onze klanten en toekomstige klanten als partners. Dit partnerschap komt tot uiting in de manier waarop wij omgaan met uw persoonlijke gegevens. Wij registreren alleen de gegevens die wij nodig hebben om ons aanbod aan u te verbeteren of om aan uw opdracht te kunnen voldoen. Deze verklaring persoonsgegevens vertelt u welke gegevens wij registreren, hoe wij ze gebruiken en hoe u ze kunt inzien, veranderen en verwijderen.

Gebruik van uw gegevens: Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om bestellingen te verwerken, producten te leveren, u over onze producten en aanbiedingen te informeren, onze producten, communicatiemiddelen en interne processen te verbeteren en misbruik van onze website te voorkomen. Om eenvoudiger en sneller dan via de post contact met u te kunnen opnemen, verzoeken wij u ons uw e-mailadres te geven. Wij slaan alleen gegevens op die relevant en noodzakelijk zijn voor bovenstaande doeleinden. Bovendien verwijderen wij uw gegevens als wij deze niet meer nodig hebben.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice van Google Inc. ("Google”). Google Analytics werkt met zogeheten cookies – tekstbestanden die op uw pc worden opgeslagen en met behulp waarvan uw gebruik van de website geanalyseerd kan worden. De informatie die de cookie over uw gebruik van de website bijhoudt, wordt doorgestuurd naar de Google-server en daar opgeslagen. Meer informatie over het privacybeleid van Google vindt u hier. Meer informatie over de door Google toegepaste technologie vindt u onder www.google.de/analytics.

Gegevensverstrekking aan derden: Wij maken uw persoonsgegevens bekend aan andere gelieerde maatschappijen binnen het Vitra-concern, indien dat noodzakelijk is voor de doelgerichte toepassing van uw gegevens. Incidenteel moeten wij derden zoals dealers of expediteurs aantrekken om u nog beter van dienst te kunnen zijn. Ten slotte kan het voorkomen dat wij een beroep doen op diensten van derden om de gegevens te beheren en te onderhouden. Als wij in dergelijke gevallen gegevens bekend maken aan derden, hebben deze tegenover Vitra een geheimhoudingsverplichting met betrekking tot de gegevens om misbruik daarvan te voorkomen. Vitra zal uw gegevens nooit bekendmaken aan commerciële handelaars in adressen.

Gegevensoverdracht naar het buitenland: Als wereldwijd opererende onderneming moet Vitra uw gegevens naar andere landen kunnen overdragen, bijvoorbeeld als de centrale server waarop de gegevens worden opgeslagen, zich in een ander land bevindt. Indien uw gegevens naar een ander land worden verstuurd, stelt Vitra alles in het werk om te voorkomen dat u daarvan nadeel ondervindt. Gegevens worden alleen overgedragen aan landen die behoorlijke gegevensbescherming garanderen. Gegevens kunnen ook worden overgedragen aan landen die geen lid zijn van de Europese Unie.

Cookies als klantenprofiel: Cookies zijn kleine stukjes tekst die op de computer van een bezoeker van een Vitra-website kunnen worden achtergelaten. Deze slaan anoniem de informatie op die u ons al heeft gegeven. Vitra maakt gebruik van cookies om inlichtingen te verkrijgen over wat u het beste bevalt, en om ons aanbod optimaal op uw individuele behoeftes af te stemmen. Cookies kunt u blokkeren via de internetopties van uw browser.

Informatie- en wederopzeggingsrecht: Als u aan Vitra persoonsgerelateerde gegevens verstrekt, kunt u altijd informatie over de opgeslagen gegevens en het daarvan verlangen. U kunt ze actualiseren, wijzigen of verwijderen. Het is daarvoor voldoende ons te bellen, te schrijven of een e-mail te sturen. Hierbij moet u uw identiteit kunnen aantonen. U kunt uw toestemming om in de toekomst gebruik van uw gegevens te maken altijd intrekken. Dit kan per post, telefoon of e-mail. Onze contactgegevens voor alle vragen met betrekking tot gegevensbescherming:

Simon Brandmeier
Management Consulting
Kirschmatt 37
79576 Weil am Rhein
Germany
T +49 7621 7994 11
F +49 7621 7994 12
info@sbmconsulting.de