Places

Hamburg, Duitsland

De meer dan 600 m² grote Co-Working-Space beschikt over verschillende werkomgevingen, een cafetaria en een loungeruimte. Bij de planning en vormgeving van de ruimtes werden twee doelstellingen beoogd: enerzijds door de aantrekkelijke omgeving de aandacht van mogelijke klanten vestigen op het aanbod en anderzijds werkomgevingen ter beschikking stellen die beantwoorden aan de verschillende eisen van de gebruikers. De vele producten van Vitra die hier werden gebruikt, vormden de sleutel om beide doelstellingen te realiseren.
Architectuur
Susanne Schulz Architektur

Binnenhuisarchitectuur
punct.object
Fotograaf
Eduardo Perez
Productoverzicht