Certificaten en normen

Vitra stelt strenge eisen aan zijn producten, wat hun levensduur betreft. Om ze een lang leven te geven, voeren we uitgebreide tests uit die 15 jaar gebruik simuleren.

De producten zijn ook gecertificeerd door onafhankelijke instellingen. Veel nationale en internationale labels focussen op thema’s als gezondheid, veiligheid en milieu-impact. Sommige houden globaal rekening met alle, andere met enkele van deze kwesties.
Vitra beslist welke normen en labels relevant zijn voor elk afzonderlijk product, in functie van de toepassing en het gebruik ervan.
GS-label (geteste veiligheid)
Het Europese GS-label wordt uitgereikt aan producten die voldoen aan productveiligheidsvoorschriften van nationale en internationale normen en de geldende technische normen. Het label waarborgt dat een product geen schade veroorzaakt bij gebruik en evalueert of zijn componenten gezondheidsrisico’s opleveren. Vitra test alle producten volgens de GS-criteria, behalve de accessoires.
BIFMA
BIFMA is het Noord-Amerikaanse equivalent van het Europese GS-label en waarborgt de veiligheid en duurzaamheid van meubels op hoog niveau.
EPD
Een EPD – milieuproductverklaring (Environmental Product Declaration) – is een verslag op basis van een levenscyclusanalyse LCA). Het wordt gebruikt om informatie te bieden over de mogelijke impact van een product op het milieu en de menselijke gezondheid, en om aan te geven waaruit een product is gemaakt en welke invloed het gedurende zijn levenscyclus heeft op het milieu, van de grondstoffenwinning tot de verwijdering van het product. Vitra ontwikkelt EPD’s voor zijn belangrijkste producten.
GREENGUARD Gold
Het internationaal erkende label GREENGUARD werd in 2001 ontwikkeld door het GREENGUARD Environmental Institute. Het heeft tot doel de menselijke gezondheid en levenskwaliteit te beschermen door de blootstelling aan verontreinigende stoffen te beperken en de kwaliteit van de binnenlucht te verbeteren. GREENGUARD Gold-gecertificeerde producten kunnen bijdragen tot de milieucertificering van gebouwen. De belangrijkste producten van Vitra zijn gecertificeerd volgens de GREENGUARD Gold-normen.
REACH, RoHS en TSCA
De Europese chemicaliënverordening REACH promoot milieubescherming. Vitra streeft deze doelstellingen na door materialen bijna uitsluitend in Europa aan te kopen en laat zichzelf testen door externe instellingen.

RoHS staat voor 'restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment' en beschermt de menselijke gezondheid en het leefmilieu door bepaalde substanties te vermijden.

De Californische standaard TSCA Title VI beperkt het potentieel schadelijke gas formaldehyde in producten aangekocht in Californië.