Transform! Designing the Future of Energy

23 maart – 1 september 2024, Vitra Design Museum

Energie is de belangrijkste drijvende kracht van onze samenleving; energie is politiek, energie is onzichtbaar, energie is alomtegenwoordig. Alle gebouwen, infrastructuur en producten die nodig zijn voor de opwekking, distributie en het gebruik van energie worden door mensen gecreëerd. Design speelt dan ook een belangrijke rol in de huidige transitie naar hernieuwbare energie.

De tentoonstelling "Transform! Designing the Future of Energy" werpt een licht op de transformatie van de energiesector vanuit het perspectief van design: van alledaagse producten die hernieuwbare energie gebruiken tot het ontwerp van zonnewoningen en windenergiecentrales; van slimme mobiliteitssystemen tot futuristische visies op zelfvoorzienende steden. Wat zijn de criteria voor het ontwikkelen van een energiezuinig product? Hoe kan design de focus op het gebruik van hernieuwbare energiebronnen helpen vergroten? Hoe kunnen het bedrijfsleven, beleidsmaatregelen en ieder van ons de transitie naar een duurzame toekomst helpen waarmaken?

Publicatiedatum: 6.3.2024
Afbeeldingen: Vitra