Onderwijs

Ruimtes en hun inrichting beïnvloeden ons gevoel, ons humeur en ook ons gedrag – vooral wanneer we er veel tijd in doorbrengen. Inrichten betekent meer dan gewoon meubelen en accessoires voorzien.

Bij Vitra zien we het als onze taak om de signalen van objecten en ruimtes te begrijpen, te verbeteren en te sturen. Met dit in het achterhoofd zijn we ervan overtuigd dat leer- en lesruimtes het denken en de creativiteit moeten stimuleren. Ruimtes kunnen luidruchtig of stil ingericht zijn, weelderig of discreet, sober of eerder expressief. Wanneer ze mensen tot denken motiveren en creativiteit opwekken, zijn ze doeltreffend. Goed gepland en ingericht ondersteunen ze moderne lesmethoden, bieden ze ergonomische kwaliteit en onderscheiden ze zich in zekere mate van andere instellingen.
Multifunctionele ruimtes en aula’s

Meubilair voor ruimtes die plaats bieden aan een groot aantal mensen moet vooral praktisch, handig en stevig zijn. Lichte, stapelbare stoelen en tafels bieden flexibiliteit. Een eenvoudige ruimteverdeling creëert een contrast met het grote aantal meubelstukken en helpt zo visuele rust te creëren.
Ontmoetingszones en informele communicatie

Leren is een sociale activiteit die op vele plaatsen kan plaatsvinden, ook buiten het traditionele klaslokaal. Communicatieve ruimtestructuren moeten daarom centraal staan. Ontmoetingszones bevorderen toevallige communicatie, stimuleren nieuwe ideeën en maken een spontane uitwisseling van kennis mogelijk. Om uit te groeien tot een aantrekkelijke en veelbezochte plaats, moeten ze aantrekkelijk vormgegeven en ingericht zijn.
Verschillende onderwijsvormen

In het moderne onderwijs wordt kennisoverdracht en -verwerking afwisselend aangepakt. Er moet tegenwoordig snel gewisseld kunnen worden tussen verschillende manieren van lesgeven, zoals van frontaal onderwijs naar individueel of groepsonderwijs of naar ontspannen klasdiscussies, e-learning of projectwerk. Om hiervoor geschikt te zijn, moeten ruimtes en hun inrichting flexibel te gebruiken zijn en deze spontane veranderingen toestaan.
Samenwerking

Samenwerken bevordert de creativiteit bij het oplossen van problemen en helpt verschillende meningen, vaardigheden en disciplines te versmelten. Ideaal zijn architectonische elementen die voldoende ruimte bieden voor teamwerk maar niet vast ingebouwd zijn. Dit laat toe om de ruimte aan de veranderende eisen aan te passen, niet alleen met meubelen, maar ook met 'ruimte in de ruimte'-oplossingen.
Vitra ontwikkelt al meer dan 50 jaar functionele en inspirerende concepten en producten. Onze onderzoeksactiviteiten in de onderwijssector resulteren in innovatieve oplossingen die toekomstgerichte lesmethoden stimuleren en een optimaal gebruik van de oppervlakte mogelijk maken. Nieuwe trends en werkvormen, vooral in het volwassenenonderwijs, komen zo tot uitdrukking in ruimtes en hun inrichting.

Meer weten over de mogelijkheden die uw ruimtes bieden? Wij geven u graag persoonlijk advies.
Neem contact met ons op

Onze klanten

Alle klanten educatie