Duurzaamheid
Duurzaamheid wordt bij Vitra op een alomvattende manier benaderd en maakt deel uit van de bedrijfscultuur. Deze is in de loop van jaren en decennia gegroeid en wordt in het familiebedrijf bepaald door de waarden van de eigenaren. Hier valt ook onder dat Vitra de inkoop van grondstoffen net zo goed in het oog houdt als de organisatie van de toeleveringsketen. Verder dat de teams bij de productie en ontwikkeling van producten al aan het einde van de levenscyclus denken, met als oogmerk iets te creëren dat generaties lang meegaat.
Tot de ecologische missie van Vitra behoort ook de energievoorziening van de eigen productie-, kantoor- en expositiegebouwen door middel van de kracht van de zon en het water. Daarnaast wordt door de Vitra Campus een culturele meerwaarde voor het publiek gecreëerd en worden de creativiteit en productiviteit van medewerkers door een inspirerende werkomgeving bevorderd. Om duurzaam en verantwoord ondernemen in alle activiteiten van het bedrijf door te voeren, werd al in 1986 de werkgroep “Vitra en het milieu” gevormd.
Bij Vitra wordt er niet alleen nagedacht over wie er bij het bedrijf werken (44 nationaliteiten, 40% vrouwen in een leidinggevende positie en een Group Management dat voor 3/5 uit vrouwen bestaat), maar ook hoe medewerkers kunnen worden ondersteund (bijvoorbeeld door een eigen crèche, gesubsidieerde kantines met gezonde voeding van streekproducten of elektrische fietsen om tussen de vestigingen in Weil am Rhein en Birsfelden te pendelen). Het respectvol en verantwoordelijk omgaan met elkaar, met de samenleving en het milieu is schriftelijk vastgelegd in de gedragscode. Deze is inhoudelijk in lijn met de centrale aspecten van de norm ISO 26000 en wordt regelmatig in de vorm van trainingen bij medewerkers onder de aandacht gebracht. De eigen maatstaven van Vitra gelden ook voor partners en leveranciers. Deze vormen de basis voor de samenwerking in de toeleverings- en waardeketen. De naleving van de gedragscode wordt jaarlijks geëvalueerd en ter plekke ondersteund door audits.
“Vitra’s grootste bijdrage aan duurzaamheid bestaat in de creatie en productie van producten zonder overbodige elementen, die lang meegaan. Onze roots in modern design geven ons geen andere keuze.”
Nora Fehlbaum, Vitra CEO

Rekening houden met de volledige levenscyclus

Het is altijd triest als een product het einde van zijn levenscyclus bereikt. Om ervoor te zorgen dat Vitra-producten zo lang mogelijk in omloop blijven, zijn ze zo ontworpen dat ze eenvoudig hergebruikt kunnen worden. Dankzij herstellingen, take-backprogramma’s en verlengde garanties worden producten langer bewaard. En in Vitra Circle Stores worden gebruikte Vitra-producten teruggekocht, gerestaureerd en weer in gebruik genomen.
“We zijn altijd op zoek naar optimale oplossingen en trachten onze producten voortdurend te ontwikkelen, niet alleen op het vlak van esthetiek, maar ook wat de materialen betreft. Wanneer we een nieuw, duurzamer materiaal vinden dat voldoet aan onze kwaliteitscriteria en slaagt voor onze strenge tests, ontwikkelen we geschikte producten in dat materiaal.”
Nora Fehlbaum, Vitra CEO

Culturele activiteiten

Vitra onderneemt tal van culturele activiteiten die verder reiken dan zijn bedrijfsactiviteiten. Een belangrijk deel van onze inkomsten investeren we om het culturele design- en architectuurerfgoed te bewaren. Vitra ondersteunt diverse instellingen over de hele wereld. Tot de vaste begunstigden behoren de Eames Foundation, die zich inzet voor het behoud van het Eames House in Pacific Palisades in Californië, de Alvar Aalto Foundation in Finland en de Barragan Foundation in Zwitserland.

Het Vitra Design Museum, opgericht in 1989, vormt een brandpunt van het culturele engagement van het bedrijf. Het is geen bedrijfsmuseum, maar een internationaal gerenommeerde, onafhankelijke instelling gewijd aan het onderzoek naar en de presentatie van design en architectuur. Het Vitra Design Museum organiseert tentoonstellingen, workshops en architectuurrondleidingen. Het museum heeft een van de grootste collecties industriële meubelontwerpen ter wereld en beheert en onderhoudt de nalatenschappen van diverse topontwerpers. Het geeft ook publicaties uit over een breed spectrum van design- en architectuurthema’s. De uiteenlopende activiteiten van het Vitra Design Museum oogsten wereldwijd respect en staan model voor privé-initiatieven en onafhankelijke instellingen in de culturele sector.

Voorts is de Vitra Campus een plek waar designobjecten en architectuur gecreëerd en onderhouden worden zodat design, architectuur en kunst toegankelijk zijn voor het grote publiek. Vitra ontwikkelt de Vitra Campus voortdurend en toont daarmee zijn langetermijnengagement voor de locatie in Weil am Rhein.

Biodiversiteit op de Vitra Campus

Vitra pleit al lang voor een ecologisch, verantwoord gebruik van land. Op de Vitra Campus in Weil am Rhein worden verharde wegen en constructies gecompenseerd door open vlaktes en aanplantingen. Tussen de gebouwen, vooral in het noordelijke deel van de campus, liggen grote natuurlijke bloemenweiden die een verbinding vormen met het landbouwlandschap en de wijngaarden op de naburige Tüllingerheuvel.

Vitra als werkgever

Vitra besteedt bijzondere aandacht aan werkomstandigheden en -plekken die inspireren en daardoor de productiviteit stimuleren, en het bedrijf streeft er ook naar om alle werknemers een gezonde en toekomstgerichte arbeidsrelatie aan te bieden. Vitra is ervan overtuigd dat we de beste resultaten bereiken als team, door samen te werken met collega’s met diverse opleidingen, achtergronden en interesses. Ons doel is om flexibel om te springen met verschillen, maar tegelijkertijd onze gelijkenissen te benadrukken. Vitra bevordert levenslang leren en loopbaanontwikkeling binnen het bedrijf en het biedt getalenteerde en gemotiveerde werknemers perspectieven op lange termijn. Belangstelling voor het culturele engagement van de onderneming vormt de basis voor Vitra’s succes als bedrijf. Om hun betrokkenheid bij Project Vitra te stimuleren, krijgen werknemers regelmatig de kans om deel te nemen aan activiteiten rond de thema’s design en architectuur.
ONTDEK ONZE RUBRIEK ‘BANEN & CARRIÈRES’