Gore

Putzbrunn, Duitsland

Voor het Duitse hoofdkantoor in de buurt van München wilde het wereldwijde bedrijf op het gebied van materiaalwetenschappen onderzoeken hoe werkomgevingen kunnen worden geoptimaliseerd. In 2019 kreeg Vitra de opdracht om samen met gebruikers een toekomstige werkplek te ontwikkelen in een open lege ruimte. Daarbij moesten de netwerkcultuur en de bijbehorende werkstructuren en -processen tot uiting komen in nieuwe interieurconcepten. Als gevolg van de COVID-19-situatie werd de strategie aangepast om te bepalen welke infrastructuur nodig zou zijn in de nieuwe hybride werkomgeving van Gore. Om ondanks de pandemie toch door te gaan met het ontwerp, werd het hele cocreatieproces digitaal ontwikkeld en gerealiseerd.

De inrichting van de nieuwe kantooromgeving werd in iets minder dan acht maanden gepland en uitgevoerd. Enerzijds lag de focus op het vergroten van de aantrekkelijkheid van het interieur, zodat werknemers graag terug zouden keren naar het kantoor. Anderzijds werden de ruimtes flexibel ontworpen en ingericht om snel en eenvoudig aan veranderende behoeften tegemoet te komen. Vitra baseerde zich op die specificaties om het interieur in te delen en in te richten.
Architectuur
Tiedtke + Behringer Architekten
Binnenhuisarchitectuur
Vitra Consulting & Planning Studio
Fotograaf
Eduardo Perez

Op het Duitse hoofdkantoor in de buurt van München werd onderzocht hoe werkomgevingen kunnen worden geoptimaliseerd. Dynamische, communicatieve samenwerking staat centraal bij Gore en de partnerschapscultuur biedt een goede basis om kantoorwerk opnieuw vorm te geven. In 2019 kreeg Vitra de opdracht om samen met gebruikers een toekomstige werkplek te ontwikkelen in een open lege ruimte. Het doel was om deze bijzondere netwerkcultuur en haar werkstructuren en -processen te versterken en te integreren in nieuwe, flexibelere ruimtelijke concepten. Dit proces werd vervolgens aangepast naar aanleiding van de COVID-19-pandemie en het Amerikaanse moederbedrijf lanceerde in 2020 wereldwijd het project 'Bridge'. Proefprojecten op vijf locaties over de hele wereld moesten inzicht bieden in hoe men op maat van de behoeften van Gore een werkomgeving zou kunnen inrichten.

Voor het kantoor in Putzbrunn, dat ook deel uitmaakt van 'Bridge', werd gebruik gemaakt van een bestaande ruimte. Vitra's Consulting & Planning Studio (CPS) doorliep samen met het projectteam en de gebruikers een gezamenlijk, interactief proces om te bepalen wat er nodig zou zijn in een hybride werkomgeving bij Gore. Hoe kan de kantooromgeving creatief teamwerk en spontane ontmoetingen bevorderen?
'We moeten innovatief zijn – niet alleen in onze producten, maar ook in de manier waarop we samenwerken'
Volker Gronauer, algemeen directeur van W.L. Gore & Associates GmbH
Het 'Club Office'-concept, dat Vitra destijds ontwikkelde voor een eigen werkplekproject, diende als inspiratie voor een hybride kantoorconcept. En om ondanks de beperkingen van de pandemie het ontwerp toch snel te kunnen realiseren, werd het hele cocreatieproces digitaal ontwikkeld en tot stand gebracht.

De inrichting van de nieuwe kantooromgeving van Gore werd in iets minder dan acht maanden gepland en uitgevoerd. De focus lag op het vergroten van de aantrekkelijkheid van de verschillende ruimtes en hun gebruiksmogelijkheden. Voor medewerkers moet het aangenaam zijn om terug te keren naar het kantoor waar persoonlijke interactie weer kan plaatsvinden, teams op natuurlijke wijze onderling kunnen samenwerken, en heel belangrijk: nieuwe medewerkers moeten er zich snel kunnen onderdompelen in de bedrijfscultuur. Bovendien moesten de ruimtes flexibel worden ontworpen en ingericht om aan veranderende behoeften tegemoet te komen.

Net zoals het Club Office op het hoofdkantoor van Vitra, bevat de proefwerkplek 'Bridge' openbare, semi-openbare en privézones die toegankelijk zijn voor alle medewerkers. In twee zogenaamde ontvangstruimtes kunnen mensen elkaar ontmoeten voor gesprekken en informele ontmoetingen – dit is het openbare gedeelte, een plek van interactie. In de semi-openbare samenwerkingsruimtes, zoals de 'Dancing Office' en workshopruimtes, werden enkel multifunctionele, makkelijk verplaatsbare meubelen gebruikt om maximale flexibiliteit te creëren voor workshops en ad-hocprojecten.
En in het privégedeelte werden de voormalige kleine kantoren nu opnieuw ingericht en omgevormd tot zeer veelzijdige ruimtes – ideaal voor digitale vergaderingen, privégesprekken in kleine groepen of geconcentreerd werken.
Productoverzicht